Kalendar
Početna O nama Lovište Divljač Kalendar Kako doći do nas? Galerija Kontakt
 


Kalendar lovne sezone i lovostaja za divljač u Lovištu "Hajduk Veljko"

Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije", broj 75/10 od 20. oktobra 2010. godine

Ред.

број

ВРСТА

Српски назив

ВРСТА

Научни назив

ПОЛ

ДИВЉАЧИ

ТРАЈАЊЕ

ЛОВНЕ СЕЗОНЕ

MAMMALIA- СИСАРИ

 

1.

 

Дивокоза

 

Rupicapra rupicapra

дивојарац

1. 7. – 31. 1.

дивокоза и

дивојаре

1. 9. – 31. 1.

 

 

2.

 

 

Муфлон

 

 

Ovis musimon

муфлон

1. 1. – 31.12.

муфлонка и

муфлонско јагње

1.10. – 31. 1.

 

3.

 

Срна

 

Capreolus capreolus

срндаћ

15. 4. – 30. 9.

срна и лане

1. 9. – 31. 1.

 

4.

Јелен

европски, јелен обични

 

Cervus elaphus

јелен

1. 8. – 15. 2.

кошута и

јеленско теле

1. 8. – 15. 2.

 

5.

 

Јелен лопатар

 

Cervus dama

јелен лопатар

1. 9. – 15. 2.

кошута и

јеленче

1. 9. – 15. 2.

 

 

6.

 

Јелен вирџинијски

 

Оdocоileus virginianus

јелен

вирџинијски

1. 9. – 15.2.

кошута и

јеленско теле

1. 9. – 15. 2.

 

 7.

 

  Дивља свиња

 

  Sus scrofa

вепар

1. 1. – 31.12.

крмача

1. 7. – 31. 12.

назиме до две године старости

1. 1. – 31.12.

 

8.

 

Вук *

 

Canis lupus

вук

1. 1. – 31.12.

вучица и штене

1. 7. – 28. 2.

9.

Шакал

Canis aureus

1. 1. – 31.12.

10.

Лисица

Vulpes vulpes

1. 1. – 31.12.

 

11.

Дивља

мачка**

 

Felis silvestris

 

1. 7. – 28. 2.

12.

Куна белица**

Martes foina

1.10. – 28. 2.

13.

Куна златица

Martes martes

1.10. – 28. 2.

14.

Јазавац**

Meles meles

1. 7. – 28. 2.

 

15.

 

Зец

Lepus

europaeus

 

15.10. – 31.12.

16.

Сиви пух

Glis glis

1. 8. – 31. 3.

 

17.

 

Ондатра

Ondatra

zibethica

 

1. 1. – 31.12.

 

18.

 

Веверица

Sciurus

vulgaris

1. 8. – 31. 3.

 

19.

Ракунолики

пас

Nyctereutes

procyonoides

 

1. 1. – 31.12.

 

20.

 

Нутрија

Myocastor

coypus

 

1. 1. – 31.12.

 

 

AVES - ПТИЦЕ

 

1.

Дивља патка

кржуља,  крџа

 

Anas crecca

 

1. 9. – 28. 2.

 

2.

Дивља патка

звиждара

 

Anas penelope

 

1. 9. – 28. 2.

 

3.

Дивља патка

глувара

Anas

platyrhynchos

 

1. 9. – 28. 2.

 

4.

Дивља патка

пупчаница, гроготовац

 

Anas querquedula

 

1. 9. – 28. 2.

 

5.

Дивља патка

риђоглава

 

Aythya ferina

 

1. 9. – 28. 2.

 

6.

Дивља гуска

лисаста

Anser

albifrons

 

1.10. – 28. 2.

 

7.

Дивља гуска

глоговњача

 

Anser fabalis

 

1.10. – 28. 2.

 

8.

Шумска

шљука***

Scolopax

rusticola

 

1.10. – 31. 1.

 

9.

Дивљи голуб

гривнаш

Columba

palumbus

 

1. 8. – 28. 2.

 

10.

 

Гугутка

Streptopelia

decaocto

 

1. 8. – 28. 2.

 

11.

 

Грлица

Streptopelia

turtur

 

1. 8. – 30. 9.

 

12.

 

Препелица

Coturnix

coturnix

 

1. 8. – 30. 9.

 

13.

Пољска

јаребица

 

Perdix perdix

 

15.10. – 30.11.

 

14.

Фазан из

слободне природе

 

Phasianus colchicus

 

1.10. – 31.1.

15.

Црна лиска

Fulica atra

1. 9. – 28. 2.

 

 

16.

 

Барска кокица

Gallinula

chloropus

 

1.10. – 28. 2.

 

17.

 

Сојка

Garrulus

glandarius

 

1. 8. – 28. 2.

 

18.

 

Гачац

Corvus

frugilegus

 

1. 8. – 28. 2.

 

19.

Велики

корморан****

Phalacrocorax

carbo

 

1. 1. – 31.12.

 

20.

Јастреб

кокошар ****

Accipter

gentilis

 

1. 1. – 31.12.

 

21.

Сива чапља

****

Ardea cinerea

 

1. 1. – 31.12.

Напомена:

*врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи, осим на деловима територије  Аутономне покрајине Војводина где се штити као строго заштићена дивља врста;

**врста  се  штити  као  ловостајем  заштићена  врста  дивљачи,  осим  на територији  Аутономне покрајине Војводина где се штити као строго заштићена дивља врста;

***врста се штити као ловостајем заштићена врста дивљачи на подручјима до 500 m надморске висине;

**** врсте које корисник ловишта може да лови искључиво ради спречавања штета у ловиштима на површини регистрованог рибњака и у ловиштима, у складу са планским документом корисника ловишта.

2.  Групни  лов  дивљих  свиња  у  отвореним  ловиштима  организује  се  у периоду од 1.октобра до 31. децембра.

Изузетно, корисник ловишта може организовати групни лов дивљих свиња у отвореним   ловиштима  и  изван  ловне  сезоне  само  на  основу  налога  ловног инспектора.

Корисник ловишта који је добио налог из претходног става ове тачке мора да обавести ловног инспектора о вршењу групног лова на дивље свиње најмање 48 сати  пре  почетка  лова,  ради  надзора  над  организацијом  групног  лова  дивљих свиња, контроле излова и промета уловљене дивљачи и њених делова.

Корисник ловишта који је добио налог из става 2. тачке 2. овог прилога

мора  одмах  по  извршеном  групном  лову  дивљих  свиња  да  обавести  надлежну ветеринарску службу ради ветеринарско-санитарног прегледа одстрељене дивљачи.

3. Групни лов вука, шакала и лисице организује се у периоду од 1. октобра до 28. фебруара.

 

 

 

 
Copyright © 2007. Zavelim.eu  

Lovačko Udruženje "Hajduk Veljko-Petrović 1896. - Negotin"
Stanka Paunvića 5.
19300 Negotin, Srbija
Matični Broj Udruenja:07231784
PIB:100565626
Delatnost:91330
Sva Prava Zadržana©2010